69 СУ “Димитър Маринов”

 

Поздрав за Коледа

Поздрав за Коледа

2-ро място по бадминтон

2-ро място по бадминтон

“Да поговорим”

“Да поговорим”

The boll 2018 – one boll – one world

The boll 2018 – one boll – one world

“Дебат за и против компютрите и Интернет”

 “Дебат за и против компютрите и Интернет”

80 ГОДИНИ 69 СУ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”

80 ГОДИНИ 69 СУ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”

Българският географски фестивал! – 2018г.

Българският географски фестивал! – 2018г.

21-22.04.2018год. - Русе

Участие на отбора по футбол

– 69 Средно училище „Димитър Маринов” се намира в ж.к. Дружба 1, район „Искър”.  Утвърдено столично училище, една от трите гимназии в района. Обучава  ученици от 1 до 12 клас. Училището предлага съвременна и обновяваща се материална база.  Ресурсен учител и специализиран кабинет за деца със специални образователни  потребности.  Стая за игри за учениците от начален етап. Медицинско лице, библиотека, два физкултурни салона, три компютърни кабинета, бюфет, кетърингово хранене за учениците от начален етап на целодневно обучение, площадка по БДП в двора на училището, видео наблюдение и охрана. Училището предлага много и разнообразни извънкласни форми.  Формирани са 22 групи за извънкласна дейност по проект „Твоят час“.  Организират се занимания по футбол, карате, народни танци, вокална група, обучение за оказване на първа помощ, участия в олимпиади, състезания, конкурси на регионално, областно и национално ниво, участие в различни европейски проекти и програми.
Училището предлага за учебната 2018/2019 година.

 • Обучение за 1 ви клас:
 1. – Английски език.
 2. – Български език и литература.
 3. – Компютърно моделиране.
 4. – Хореография.
 • Обучение за 5 ти клас:
 1. – Компютърно моделиране.
 2. – Руски език.
 3. – Математика.
 4. – Хореография.
 • Профилирано обучение след 7 ми клас /Профил „Икономическо развитие“  с профилиращи предмети/:
 1. – Английски език – интензивно.
 2. – География и икономика.
 3. – Информационни технологии.


Първо, второ и трето място за 69СУ на турнира по бадминтон „Златното перце“.

 

Контрол на достъп в 69 СУ - вход с чипове или чрез охраната на 1ет.
На 16.12.2016 г. се проведе тържествено награждаване на победителите в Националния конкурс за приложно народно творчество „От Коледа до Васильов ден”.
Това са: Диана Асенова Димова от пети „а” клас /1 място/ и Вера Христова Отузбирова от шести „а” клас /3 място/. За втора поредна година ученици от 69 СУ са сред отличените!

1 място за стихотворението “Коледно утро” – 3 място за изработване на обреден хляб

4 2 1 3

Важна информация за учители и ученици

Обучение на преподаватели в 69СУ

Обучение на преподаватели в 69СУ

Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специфичен софтуер

http://www.deed.bg

Портал към платформата - Диид

Уважаеми родители, заявленията за първи клас за учебната 2018/2019 година ще се приемат от 16.04.2018 г. /понеделник/ в заместник – дирекцията на 2 ри етаж от 8.30 до 17.30 ч.

Цялата информация е качена в раздел "Прием за 1 клас"

Нови отличия за ученици от 69 СУ “Димитър Маринов”

Нови отличия за ученици от 69 СУ “Димитър Маринов”

Аделина и Диана с медали.

Галерия

Сърцето на 69 СУ “Д. Маринов”

Сърцето на 69 СУ “Д. Маринов”

Униформи – НАЧАЛЕН КУРС