69 СУ “Димитър Маринов”

 

STEM център

STEM център

В 69 СУ „Димитър Маринов“ стартира изграждането на училищен STEM център, с „Лаборатория по природни науки и технологии“.

Съобщение
 • График за провеждане на ЧК на 15.09.2020 г. Откриване само за I клас в 9.00 ч., в двора на 69 СУ „Д. Маринов“ . - отвори файла (.docx)
 • На добър час мили деца!

  На добър час мили деца!

  Щастливи сме да ви посрещнем отново в красивото ни и обновено училище!

 • Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни стандарти на 69 СУ „Димитър Маринов”. - отвори файла (.doc)
 • Национален институт по хидрология и метеорология

  Национален институт по хидрология и метеорология

  “Най-големият урок в света”

  “Най-големият урок в света”

  Географски фестивал – 2019г.

  Географски фестивал – 2019г.

  20-21.04.2019год. - Стара Загора

  ,,Походът на книгите“

  ,,Походът на книгите“

  „Васил Левски – вчера и днес“

  „Васил Левски – вчера и днес“

  80 ГОДИНИ 69 СУ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”

  80 ГОДИНИ 69 СУ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”

  Участие на отбора по футбол

  Контрол на достъп в 69 СУ

  Важно!

  Уважаеми ученици и родители,
  Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки в 69 СУ „Димитър Маринов“ са въведени следните правила:

  1. Вход и изход:
  На входовете учениците се посрещат от дежурен учител и медицинско лице. Задължително са с маска и се дизенфектират на поставените апарати за дезинфекция.
  За I – IV класове – през Централния вход, използват се стълбите от северната страна и движението по стълбите и коридора се осъществява в дясно. Учениците се обучават на 1 и 2 етаж.
  За V – X класове – през входа към физкултурния салон, използва се южното стълбище, и движението по стълбите и коридора се осъществява вдясно. Учениците се обучават на 3 и 4 етаж. Задължително са с маска и се дизенфектират на поставените апарати за дезинфекция.
  Външни лица и родители не се допускат. Комуникацията се осъществява чрез електронния дневник и по e-mail на 69 СУ.
  2. Във всички общи пространства учениците, училите и служителите задължително са с поставени маски.
  3. Въведена е класна система на обучение. За всеки клас е осигурена класна стая.
  4. Провежда се задължителна петкратна дезинфекция на всички класни стаи, коридори, тоалетни, физкултурен салон, столова.
  5. Осигурени са дезинфектанти за всяко помещение, тоалетен сапун, хартия, салфетки и течаща топла вода за санитарните помещения.
  6. За всеки клас е определено пространство в двора на училището за провеждане на занимания на открито при подходящи метеорологични условия.
  7. Големите междучасия на начален, среден и горен курс са по различно време. Училищната лафка не работи.
  8. За учениците 1-4 клас са осигурени безплатни закуски, плод и мляко, за 1-5 клас кетърингово хранене на обяд по график.


  – 69 Средно училище „Димитър Маринов” се намира в ж.к. Дружба 1, район „Искър”.  Утвърдено столично училище, една от трите гимназии в района. Обучава  ученици от 1 до 12 клас. Училището предлага съвременна и обновяваща се материална база.  Ресурсен учител и специализиран кабинет за деца със специални образователни  потребности.  Стая за игри за учениците от начален етап. Медицинско лице, библиотека, два физкултурни салона, три компютърни кабинета, бюфет, кетърингово хранене за учениците от начален етап на целодневно обучение, площадка по БДП в двора на училището, видео наблюдение и охрана. Училището предлага много и разнообразни извънкласни форми. Организират се занимания по футбол, карате, народни танци, вокална група, обучение за оказване на първа помощ, участия в олимпиади, състезания, конкурси на регионално, областно и национално ниво, участие в различни европейски проекти и програми.

  Уважаеми родители,

  През 2020 година Вашето дете ще стане ученик. За да Ви подпомогнем при записването и направим по-добра организацията на приема в нашето училище, Ви предоставяме:

  – Указания за записване на ученик в първи клас в 69 СУ.

  – Обява за прием в първи клас през 2020/2021 г.

  – Заявление за записване в 69 СУ – отвори файла (.docx).

  През учебната 2020/2021 година в 69 СУ ще бъдат приети 44 ученика в две паралелки. Столичен общински съвет, с решение 129 от 14.03.2019 г. /решението е от миналата година/, прие Система за прием в първи клас в общинските училища, График за дейностите за прием в I-ви клас, Образец на заявление и конкретизира прилежащите районите, от които училищата приемат ученици в I-ви клас.
  В съответствие с Наредба на Министерството на образованието и науката и Системата за прием се въвеждат критерии за прием в първи клас.

  Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето. Определя се прилежащ район на всяко училище за обхват на ученици.

  В приложение на Системата за прием е описан района на всяко училище в София. Ако децата от района на училището надхвърлят броя на местата в приема на училището децата се подреждат в групи по срок на уседналост, а при необходимост и по допълнителни критерии, описани в Наредба №10 от 2016 г. на Министерството на образованието и науката и Системата за прием на Столична община.   

  69 СУ „Димитър Маринов” участва в проекта „Образование за утрешния ден”

  69 СУ „Димитър Маринов” участва в проекта „Образование за утрешния ден”
  Учениците от „Компютърен клуб 69” подготвиха видео поздрав за своите учители, родители и съученици по повод Деня на Европа - 9 май и Деня на славянската писменост и култура - 24 май.

  Важна информация за учители и ученици

  Борис Кирилов Кирилов от 7 а клас – Химия и природни науки

  Борис Кирилов Кирилов от 7 а клас – Химия и природни науки

  Открит урок по Биология

  Открит урок по Биология

  Ученици в Народното събрание

  Ученици в Народното събрание

  Световен ден на водата

  Световен ден на водата

  Обучение на преподаватели в 69СУ

  Обучение на преподаватели в 69СУ

  Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специфичен софтуер

  http://www.deed.bg

  Портал към платформата - Диид

  Уважаеми родители, заявленията за първи клас за учебната 2018/2019 година ще се приемат от 16.04.2018 г. /понеделник/ в заместник – дирекцията на 2 ри етаж от 8.30 до 17.30 ч.

  Цялата информация е качена в раздел "Прием за 1 клас"

  Униформи – НАЧАЛЕН КУРС