69 СУ “Димитър Маринов”

 
----------------------------------------

Учебници

----------------------------------------

Обяви за работа

още..

3D Принтер

3D Принтер

Orak Academy в 69 СУ

Зелени иновации

Зелени иновации

Среща - дискусия на тема „Зелени иновации“.

Лаборатория по природни науки и технологии

Лаборатория по природни науки и технологии

Откриване на STEM лаборатория в 69 Средно училище „Димитър Маринов“

Грамоти и медали

Грамоти и медали

В НАЧАЛЕН КУРС.

Денят на народните будители – 2020 год.

Денят на народните будители – 2020 год.

Награди за учители и ученици.

На добър час мили деца!

На добър час мили деца!

Щастливи сме да ви посрещнем отново в красивото ни и обновено училище!

 • Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни стандарти на 69 СУ „Димитър Маринов”. - отвори файла (.doc)
 • „Васил Левски – вчера и днес“

  „Васил Левски – вчера и днес“

  80 ГОДИНИ 69 СУ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”

  80 ГОДИНИ 69 СУ “ДИМИТЪР МАРИНОВ”

  Участие на отбора по футбол

  Контрол на достъп в 69 СУ

  Записване на учениците след първо класиране  в 8 клас – профил “Икономическо развитие”. Извършва се в училището от 8.00  до 17.00 ч в зам. дирекция – ет. 2!
  Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. – Заявление до директора- получава се на място;
  2. – Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. – Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

  Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:
  Отличен (6) се приравнява на 50 т.
  Много добър (5) се приравнява на 39 т.
  Добър (4) се приравнява на 26 т.
  Среден (3) се приравнява на 15 т.

  За допълнителна информация: 

  www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

  ВАЖНО!

  УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

  Кандидатстването и записването за първи клас тази година ще се осъществява чрез системата за електронен прием в детските градини и първи клас на СО на адрес: www.kg.sofia.bg/isodz/Обявяваме прием за учебната 2021/2022 година:

   Две паралелки  по 24 ученика.

   Целодневно обучение за всички ученици  от 8.20  до 18.00 часа.

   Разширено обучение по български език.

   Разширено обучение по математика.

   Допълнителни занимания по народни танци и компютърно моделиране.

   Спортни занимания по избор.

  ВАЖНО!

  В 69.  СУ “Димитър Маринов“ е утвърден следния училищен план – прием за учебната 2021/2022 г. :

  1. Прием в първи клас /дневна форма на обучение /:

  – брой паралелки – 2 /две/

  – брой места в паралелките – 48 /четирдесет и осем/

  1. Прием в пети клас /дневна форма на обучение/:

  – брой паралелки – 2 /две/

  – брой места в паралелките – 52 /петдесет и две/.
   

  Важно!

  Уважаеми ученици и родители,
  Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки в 69 СУ „Димитър Маринов“ са въведени следните правила:

  1. Вход и изход:
  На входовете учениците се посрещат от дежурен учител и медицинско лице. Задължително са с маска и се дизенфектират на поставените апарати за дезинфекция.
  За I – IV класове – през Централния вход, използват се стълбите от северната страна и движението по стълбите и коридора се осъществява в дясно. Учениците се обучават на 1 и 2 етаж.
  За V – X класове – през входа към физкултурния салон, използва се южното стълбище, и движението по стълбите и коридора се осъществява вдясно. Учениците се обучават на 3 и 4 етаж. Задължително са с маска и се дизенфектират на поставените апарати за дезинфекция.
  Външни лица и родители не се допускат. Комуникацията се осъществява чрез електронния дневник и по e-mail на 69 СУ.
  2. Във всички общи пространства учениците, училите и служителите задължително са с поставени маски.
  3. Въведена е класна система на обучение. За всеки клас е осигурена класна стая.
  4. Провежда се задължителна петкратна дезинфекция на всички класни стаи, коридори, тоалетни, физкултурен салон, столова.
  5. Осигурени са дезинфектанти за всяко помещение, тоалетен сапун, хартия, салфетки и течаща топла вода за санитарните помещения.
  6. За всеки клас е определено пространство в двора на училището за провеждане на занимания на открито при подходящи метеорологични условия.
  7. Големите междучасия на начален, среден и горен курс са по различно време. Училищната лафка не работи.
  8. За учениците 1-4 клас са осигурени безплатни закуски, плод и мляко, за 1-5 клас кетърингово хранене на обяд по график.

  – 69 Средно училище „Димитър Маринов” се намира в ж.к. Дружба 1, район „Искър”.  Утвърдено столично училище, една от трите гимназии в района. Обучава  ученици от 1 до 12 клас. Училището предлага съвременна и обновяваща се материална база.  Ресурсен учител и специализиран кабинет за деца със специални образователни  потребности.  Стая за игри за учениците от начален етап. Медицинско лице, библиотека, два физкултурни салона, три компютърни кабинета, бюфет, кетърингово хранене за учениците от начален етап на целодневно обучение, площадка по БДП в двора на училището, видео наблюдение и охрана. Училището предлага много и разнообразни извънкласни форми. Организират се занимания по футбол, карате, народни танци, вокална група, обучение за оказване на първа помощ, участия в олимпиади, състезания, конкурси на регионално, областно и национално ниво, участие в различни европейски проекти и програми.

   

  69 СУ „Димитър Маринов” участва в проекта „Образование за утрешния ден”

  69 СУ „Димитър Маринов” участва в проекта „Образование за утрешния ден”
  Учениците от „Компютърен клуб 69” подготвиха видео поздрав за своите учители, родители и съученици по повод Деня на Европа - 9 май и Деня на славянската писменост и култура - 24 май.

  Купони за обедното хранене се продават всеки понеделник от 7.30 до 8.30 часа във фоайето на училището.

  “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

  “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

  В 69 СУ „Димитър Маринов“ стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

  Развитие на компютърни и дигитални компетенции

  Развитие на компютърни и дигитални компетенции

  Учители от 69 СУ се обучаваха по проект "Образование за утрешния ден", организиран от "Орак Инжинеринг".

  Географски фестивал

  Географски фестивал

  Учениците от 69 СУ отправиха географски поздрав - флашмоп към участниците в Българския географски фестивал, който се проведе онлайн, на 19-20.06.2021!

  Важна информация за учители и ученици

  Открит урок по Биология

  Открит урок по Биология

  Ученици в Народното събрание

  Ученици в Народното събрание

  Световен ден на водата

  Световен ден на водата
  http://www.deed.bg

  Портал към платформата - Диид

  Уважаеми родители, заявленията за първи клас за учебната 2018/2019 година ще се приемат от 16.04.2018 г. /понеделник/ в заместник – дирекцията на 2 ри етаж от 8.30 до 17.30 ч.

  Цялата информация е качена в раздел "Прием за 1 клас"

  Униформи – НАЧАЛЕН КУРС