69 СУ “Димитър Маринов”

Важно!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 5 – 11 КЛАС

Децата ще бъдат тествани в класната стая от медицинско лице и/или преподавател или непедагогически специалист, определен от директора. Допустимо е участието също на доброволци – родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат със „зелен сертификат“.Изключение се прави за децата със специални образователни потребности, които ще бъдат тествани от родителите си вкъщи. За целта те попълват специална декларация, в която се ангажират да правят тестовете в дните, определени за тестване на останалите ученици, да водят детето си в училище само след отрицателен резултат от теста и да предават използвания тест в училище.

 

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ

Уведомявам Ви , че от утре, 21.октомври2021 г.,  всички ученици в  София-град преминават на онлайн обучение.

Прилагам текста публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката.

От 21 октомври (четвъртък) всички ученици в общини с повече от 750 болни
от COVID-19 на 100 000 ще се обучават онлайн. Към момента това са София град, както и общини в областите Видин, Габрово, Кюстендил, Монтана и Перник. Министърът на образованието и науката издаде заповед, която съответства на разпорежданията на министъра на здравеопазването от 19 октомври т.г. Министерството на образованието и науката (МОН) предложи на Министерството на здравеопазването (МЗ) да удължи с два дни присъственото обучение за предучилищните групи и класовете от I до IV в столицата и в споменатите общини с висока заболяемост.
Аргументът беше, че родителите на малките ученици имат нужда от време,
за да организират грижата за децата си в къщи по време на занятията от дистанция. До 16 часа днес в МОН не беше получено съгласие от МЗ. Поради тази причина министър Николай Денков издаде заповед за онлайн обучение от утре за всички ученици в София град и засегнатите общини.

Важно!

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със спазването на противоепидемичните мерки в 69 СУ „Димитър Маринов“ са въведени следните правила:

1. Вход и изход:
На входовете учениците се посрещат от дежурен учител и медицинско лице. Задължително са с маска и се дизенфектират на поставените апарати за дезинфекция.
За I – IV класове – през Централния вход, използват се стълбите от северната страна и движението по стълбите и коридора се осъществява в дясно. Учениците се обучават на 1 и 2 етаж.
За V – X класове – през входа към физкултурния салон, използва се южното стълбище, и движението по стълбите и коридора се осъществява вдясно. Учениците се обучават на 3 и 4 етаж. Задължително са с маска и се дизенфектират на поставените апарати за дезинфекция.
Външни лица и родители не се допускат. Комуникацията се осъществява чрез електронния дневник и по e-mail на 69 СУ.
2. Във всички общи пространства учениците, училите и служителите задължително са с поставени маски.
3. Въведена е класна система на обучение. За всеки клас е осигурена класна стая.
4. Провежда се задължителна петкратна дезинфекция на всички класни стаи, коридори, тоалетни, физкултурен салон, столова.
5. Осигурени са дезинфектанти за всяко помещение, тоалетен сапун, хартия, салфетки и течаща топла вода за санитарните помещения.
6. За всеки клас е определено пространство в двора на училището за провеждане на занимания на открито при подходящи метеорологични условия.
7. Големите междучасия на начален, среден и горен курс са по различно време. Училищната лафка не работи.
8. За учениците 1-4 клас са осигурени безплатни закуски, плод и мляко, за 1-5 клас кетърингово хранене на обяд по график.

 

– 69 Средно училище „Димитър Маринов” се намира в ж.к. Дружба 1, район „Искър”.  Утвърдено столично училище, една от трите гимназии в района. Обучава  ученици от 1 до 12 клас. Училището предлага съвременна и обновяваща се материална база.  Ресурсен учител и специализиран кабинет за деца със специални образователни  потребности.  Стая за игри за учениците от начален етап. Медицинско лице, библиотека, два физкултурни салона, три компютърни кабинета, бюфет, кетърингово хранене за учениците от начален етап на целодневно обучение, площадка по БДП в двора на училището, видео наблюдение и охрана. Училището предлага много и разнообразни извънкласни форми. Организират се занимания по футбол, карате, народни танци, вокална група, обучение за оказване на първа помощ, участия в олимпиади, състезания, конкурси на регионално, областно и национално ниво, участие в различни европейски проекти и програми.