Аз, природата и математиката

Ученици от 5 клас по иновативният предмет “Аз, природата и математиката”.

Учениците изучаваха и моделираха строежа на атома.