Архив

Нормативни документи (архив)
Изпити 2022/23 година
 • Заповед за изпити за срочна оценка – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2022 /2023 година – февруарска сесия – отвори файла (.pdf)
Изпити 2018 година
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение – юнска сесия – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение – февруарска сесия – отвори файла (.pdf)
Изпити 2017 година
 • График за провеждане на контролни и класни – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации през първи срок за 2017 – 2018 година – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение /Октомврийска сесия 2017 година/- отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5, 6, 7, 9 клас /Септемврийска сесия 2017 година/ – отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5, 6, 7, 8 клас /Юнска сесия 2017 година/ – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелно обучение /Юнска сесия 2017 година/ – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение /Февруарска сесия 2017 година/ – отвори файла (.pdf)
Изпити 2016 година
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на септемврийска сесия 2016 г. за промяна на оценката за 5, 6, 7 и 9 клас – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на юнска сесия 2016/2017 г. за ученици на самостоятелно обучение – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на февруарска сесия 2016/2017 г. за ученици на самостоятелно обучение – отвори файла (.pdf)