Графици

 
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишните оценки по предмети на ученици на самостоятелна форма на обучение, юнска сесия на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на родителски срещи през учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на  ученици на самостоятелна форма на обучение – януарска сесия  на 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График на факултативни часове и часовете по СИП първи срок на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График на факултативните часове по народни танци и часове по СИП – народни танци и хореография за първи срок на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
 • Национално външно оценяване на учебната 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи на учебната 2017 /2018год. /втори срок/ pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи през учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)