Графици 2023/2024 година

Втори срок
  • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График по спортни дейности за втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
Първи срок
  • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График по спортни дейности за първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2023/2024 г. – отвори файла (.pdf)