Графици

2021/2022 год.

 

 • График “Ваканция” за учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за етажно дежурство през втори срок на 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за втори срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2021 /2022год. – февруарска сесия. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2021 /2022 год. – октомврийска сесия. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти, по схема “Училищен плод”. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти, по схема “Училищен мед”. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти, по схема “Училищно мляко”. pdf отвори файла (.pdf)

 

 

2020/2021 год.

 

 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2020 /2021год. – юнска сесия. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2020 /2021год. – януарска сесия. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за втори срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за хранене на учениците в столовата. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове по народни танци за първи срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на втори час на класа и консултации с родители 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за разпределение на учебните часове по спортни дейности 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на мед по схема “Училищен плод” 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко” 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти по схема “Училищен плод” 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)