Графици

 
  • Национално външно оценяване на учебната 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи на учебната 2017 /2018год. /втори срок/ pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи през учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)