Ден на Европа

🇪🇺 9-ти май се отбелязва като Ден на Европа, който е символ на мир и единство в Европейския съюз.

👩‍🏫🧑🏻‍🏫 По традиция в 69. СУ отбелязваме Деня на Европа чрез ученическо самоуправление, което предоставя възможност за развитие на лидерски умения на учениците като комуникация, организация и ръководство.

❗️ Когато учениците поемат отговорността за управление на училищните ангажименти, те се усъвършенстват в уменията си за планиране, управление на времето и приемане на решения.

❗️Ученическото самоуправление може да помогне за идентифициране на проблеми в училищната система и да предложи конструктивни решения за тяхното подобряване.

❗️Тези умения и качества са от съществено значение не само за училищния живот, но и за бъдещата им професионална и лична успешност.

✅ Денят завърши с оперативка и обсъждане на постигнатите резултати, с препоръки и коментари за подобряване на училищната среда.

✅ Директора на училището – г-жа Теодора Гочева мотивира учениците по-често да споделят своите идеи и да участват в реализиране на проекти, като по този начин развиват своите лидерски умения, отговорност и самодисциплина.