Конкурси

  • 69 СУ обявява конкурс за изпълнители на извънкласни дейности. – отвори файла (.pdf)
  • Избор на заявител за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко, и млечни продукти. – отвори файла (.pdf)
  • Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, и мляко, и млечни продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”. – отвори файла (.pdf)
  • Изисквания към участниците. – отвори файла (.pdf)
  • Заповед. – отвори файла (.pdf)