Учебни планове

 

  • Учебни планове за ученици на индивидуална форма на обучение 2020 год. – 2021 год. /7-8 клас/ – отвори файла (.pdf)
  • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – отвори файла (.pdf)