Учебни планове

 
  • Учебен план за ученици на индивидуална форма на обучение от 5 клас  –  отвори файла (.pdf)
  • Учебен план за ученици на индивидуална форма на обучение от 8 клас  –  отвори файла (.pdf)