Училищни документи

1. Заявление за самостоятелна форма на обучение   отвори файла (.doc)

2. Заявление за изпити  отвори файла (.doc)

3. Вътрешни правила за получаване на стипендии от учениците, завършили основно образование.  –  отвори файла (.pdf)

4. Годишен план на 69 СУ.  –  отвори файла (.pdf)

5. Постановление №33 от 15 февруари 2013г.ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

6. Етичен кодекс на училищната общност  отвори файла (.doc)

7. Превенция за училищен тормоз.

8. Учебни планове.

9. Графици.