Училищни документи

 

1. Правилник за устройство и дейността на 69 СУ  отвори файла (.doc)

2. Стратегия за развитие на 69 СУ  отвори файла (.doc)

3. Правилник за самостоятелна форма на обучение  отвори файла (.doc)

4. Заявление за самостоятелна форма на обучение   отвори файла (.doc)

5. Заявление за изпити  отвори файла (.doc)

6. Правила за кандидатстване за стипендии.  –  отвори файла (.pdf)

7. Постановление №33 от 15 февруари 2013г.ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

8. Етичен кодекс на училищната общност  отвори файла (.doc)

9. Превенция за училищен тормоз.

11. Учебни планове.

12. Графици.