Контакти

Адрес:

гр. София,  ж.к. Дружба 1, ул. “Чудомир Топлодолски” №2 /до пазара/, пощенски код: 1592

Канцелария:

тел.: 02 / 979 18 05

Директор:

тел.: 02/ 979 09 07; 02/  979 18 06

е-mail:

info-2207069@edu.mon.bg