Събития

 
  • Учители от 69 СУ “Димитър Маринов” участваха в обучение на тема “Развитие на компютърни и дигитални компетенции” по проект “Образование за утрешния ден”. Обучението се проведе от лектор от “ОРАК инженеринг” – г-н Стефан Стойов на 08-09.07.2021 г. в град Банско. Участваха 15  преподаватели в начален, среден и горен курс.

 

  • Учениците от 7 клас на 69 СУ “Димитър Маринов” се запознаха с възможностите на 3D и наблюдаваха демонстрация по НП “Бизнесът обучава”. Събитието се проведе в STEM лабораторията на 69 СУ от представители на ORAK ACADEMY – дигитална учителска академия.

 

  • На 14.05.2021 г. В 69 Средно училище „Димитър Маринов“ беше открита първата в район „Искър“ лаборатория по природни науки и технологии изградена по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН. Г-жа Виктория Спасова, старши учител по химия и опазване на околната среда проведе открит лабораторен урок с ученици от седми клас на тема: „pH на напитки и разтвори, които познаваме“. На откриването присъстваха г-н Моллов, заместник – кмет на район „Искър“, г-жа Иванка Спасова, старши експерт в отдел „Образование“ на район „Искър“, г-жа Людмила Стоева, председател на КБППМН към район „Искър“ и преподаватели от 69 СУ. Изцяло обновената и оборудвана лаборатория ще предостави възможности за реализиране на различни иновативни дейности в областта на STEM. STEM образованието ще е насочено към изучаване на природните науки, повишаване на образователните резултати, придобиване на трайни, цялостни знания, ключови умения и компетентности ориентирани към практиката.

 


  • Учениците от начален етап получиха грамоти и медали за отличното си представяне на състезния организирани от СБНУ. Йоана Белчева и Мария-Маноела Неделчева от 3 б клас – сребърни медали. Симона Атанасова и Ивелина Шептоева – 4 а клас. Мария Денева, Николая Алякова, Емилияна Стоянова и Александър Александров  – 2 а клас.

 

  • По повод 1 ноември Денят на народните будители, район “Искър” награди учители и ученици от 69 СУ “Димитър Маринов” .