Събития

  • Програмиране за деца

Ученикът от 5 а клас Мартин Калинов Димитров взе участие в Международното състезание по програмиране за деца на Scratch с разработена от него игра и спечели Грамота – Сертификат! Лятото ще има ново състезание и там ще се изяви отново.

 

 

  • Нестия Арт фестивал “Златна Есен”

Танцьорите от танцов състав “Искърчета” при 69 СУ “Д. Маринов”, с художествен ръководител г-н Филип Попов, се представиха отлично на Нестия Арт фестивал “Златна Есен”, провел се на 26-27.11.2022 г. в гр. София.

 

  • Урок на тема “Геометричните фигури в природата”. Апликиране на предмети от геометрични фигури.

 

 

 

 

  • Един чудесен час по иновативен предмет “Аз, природата и математиката” с учениците от третите класове. Учениците посетиха STEM лабораторията в училище и наблюдаваха презентация на тема “Разнообразният свят на растенията”.

 

 

 

 

  • Ученици от 5 клас по иновативният предмет “Аз, природата и математиката” изучаваха и моделираха строежа на атома.

 

 

 

 

  • В 69 училище беше отбелязан 1 декември – Световен ден за борба със СПИН.

 

 

 

 

  • Учители от 69 СУ “Димитър Маринов” участваха в обучение на тема “Развитие на компютърни и дигитални компетенции” по проект “Образование за утрешния ден”. Обучението се проведе от лектор от “ОРАК инженеринг” – г-н Стефан Стойов на 08-09.07.2021 г. в град Банско. Участваха 15  преподаватели в начален, среден и горен курс.

 

 

 

 

  • Учениците от 7 клас на 69 СУ “Димитър Маринов” се запознаха с възможностите на 3D и наблюдаваха демонстрация по НП “Бизнесът обучава”. Събитието се проведе в STEM лабораторията на 69 СУ от представители на ORAK ACADEMY – дигитална учителска академия.

 

 

 

 

  • На 14.05.2021 г. В 69 Средно училище „Димитър Маринов“ беше открита първата в район „Искър“ лаборатория по природни науки и технологии изградена по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН. Г-жа Виктория Спасова, старши учител по химия и опазване на околната среда проведе открит лабораторен урок с ученици от седми клас на тема: „pH на напитки и разтвори, които познаваме“. На откриването присъстваха г-н Моллов, заместник – кмет на район „Искър“, г-жа Иванка Спасова, старши експерт в отдел „Образование“ на район „Искър“, г-жа Людмила Стоева, председател на КБППМН към район „Искър“ и преподаватели от 69 СУ. Изцяло обновената и оборудвана лаборатория ще предостави възможности за реализиране на различни иновативни дейности в областта на STEM. STEM образованието ще е насочено към изучаване на природните науки, повишаване на образователните резултати, придобиване на трайни, цялостни знания, ключови умения и компетентности ориентирани към практиката.