Събития

 
 • На 14.05.2021 г. В 69 Средно училище „Димитър Маринов“ беше открита първата в район „Искър“ лаборатория по природни науки и технологии изградена по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН.
  Г-жа Виктория Спасова, старши учител по химия и опазване на околната среда проведе открит лабораторен урок с ученици от седми клас на тема: „pH на напитки и разтвори, които познаваме“.
  На откриването присъстваха г-н Моллов, заместник – кмет на район „Искър“, г-жа Иванка Спасова, старши експерт в отдел „Образование“ на район „Искър“, г-жа Людмила Стоева, председател на КБППМН към район „Искър“ и преподаватели от 69 СУ.
  Изцяло обновената и оборудвана лаборатория ще предостави възможности за реализиране на различни иновативни дейности в областта на STEM. STEM образованието ще е насочено към изучаване на природните науки, повишаване на образователните резултати, придобиване на трайни, цялостни знания, ключови умения и компетентности ориентирани към практиката.

 


           • Учениците от начален етап получиха грамоти и медали за отличното си представяне на състезния организирани от СБНУ. Йоана Белчева и Мария-Маноела Неделчева от 3 б клас – сребърни медали. Симона Атанасова и Ивелина Шептоева – 4 а клас. Мария Денева, Николая Алякова, Емилияна Стоянова и Александър Александров  – 2 а клас.

 

             • По повод 1 ноември Денят на народните будители, район “Искър” награди учители и ученици от 69 СУ “Димитър Маринов” .