Събития

  • Програмиране за деца
Ученикът от 5 а клас Мартин Калинов Димитров взе участие в Международното състезание по програмиране за деца на Scratch с разработена от него игра и спечели Грамота – Сертификат! Лятото ще има ново състезание и там ще се изяви отново.

 

  • Нестия Арт фестивал “Златна Есен”
Танцьорите от танцов състав “Искърчета” при 69 СУ “Д. Маринов”, с художествен ръководител г-н Филип Попов, се представиха отлично на Нестия Арт фестивал “Златна Есен”, провел се на 26-27.11.2022 г. в гр. София.

 

  • Ден на отворените врати – март 2022г.
Ден в който вратите в 69 СУ “Димитър Маринов” ще бъдат отворени за родители и ученици. Те ще имат възможност да видят обновените кабинети, променената материална база в училището, както и да се запознаят с учители и възпитатели. Ще получат и отговори на актуални въпроси, свързани с учебния процес и дейност, които ги вълнуват.

 

  • На 11.06.2021 г. в STEM лабораторията при 69 СУ „Димитър Маринов“ се проведе среща – дискусия на тема „Зелени иновации“.
Г-н Костадин Андонов – експерт иновации и образование във WWF България, партньори на училището по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, запозна учениците с историята и програмите по които работи организацията в България и по света. В дискусията взеха участие ученици от пети седми и осми клас.

 

  • Урок на тема “Геометричните фигури в природата”. Апликиране на предмети от геометрични фигури.

 

  • Един чудесен час по иновативен предмет “Аз, природата и математиката” с учениците от третите класове.
Учениците посетиха STEM лабораторията в училище и наблюдаваха презентация на тема “Разнообразният свят на растенията”.

 

  • Ученици от 5 клас по иновативният предмет “Аз, природата и математиката”.
Учениците изучаваха и моделираха строежа на атома.

 

  • Учениците от 7 клас на 69 СУ “Димитър Маринов” се запознаха с възможностите на 3D и наблюдаваха демонстрация по НП “Бизнесът обучава”.

Събитието се проведе в STEM лабораторията на 69 СУ от представители на ORAK ACADEMY – дигитална учителска академия.

 

  • На 14.05.2021 г. В 69 Средно училище „Димитър Маринов“ беше открита първата в район „Искър“ лаборатория по природни науки и технологии изградена по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН.

Г-жа Виктория Спасова, старши учител по химия и опазване на околната среда проведе открит лабораторен урок с ученици от седми клас на тема: „pH на напитки и разтвори, които познаваме“. На откриването присъстваха г-н Моллов, заместник – кмет на район „Искър“, г-жа Иванка Спасова, старши експерт в отдел „Образование“ на район „Искър“, г-жа Людмила Стоева, председател на КБППМН към район „Искър“ и преподаватели от 69 СУ. Изцяло обновената и оборудвана лаборатория ще предостави възможности за реализиране на различни иновативни дейности в областта на STEM. STEM образованието ще е насочено към изучаване на природните науки, повишаване на образователните резултати, придобиване на трайни, цялостни знания, ключови умения и компетентности ориентирани към практиката.

 

  • 80 години – 69 СУ “Димитър Маринов”.

“В деня на  юбилея на родното ни училище ми се иска да отправя най-искрени и сърдечни пожелания към всички учители, ученици и служители за крепко здраве, съзидателен творчески труд, за търпеливо ежедневно себеотдаване, за да даряваме с много обич децата – бъдещето на България!
Уважаеми колеги, ученици, приятели на училището,
За мен е чест и привилегия да ви поздравя още веднъж с Юбилея.!…”   –
слово на директора на училището във връзка с честването на юбилея.