Иновативно у-ще

Модел за изграждане на нова образователна платформа, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии…

Нашата иновация

Въвеждане на нов учебен предмет „Аз,  природата и математиката“  в 3 и 5 клас през учебната 2021/2022 година, интегриращ  учебното съдържание между  учебните дисциплини:  Математика, Човекът и природата , География и икономика и  Информационните технологии . Учебният предмет  ще се преподава в избираемите учебни часове  по учебен план за всички класове включени в иновацията  по 1 час седмично.

Цел да повишим интереса на учениците към ученето и да развием тяхното творческо мислене в следните области:

– интелектуална – проявяват желание за учене, повишават активността си, показват любопитство към околния свят, динамични личности способни да променят себе си и света.

– социална – учениците общуват по време на заниманията и почивките и изпитват удовлетворение от общуването си. Изгражда се доверие между ученици, родители и учители.

– духовна – изпитват радост от работата  и постиженията си

– екологична – умея да разбират природата, да живеят хармонично с нея и минимално да и вредят.

 

Утвърждаването на образователен успех и предотвартяване на отпадането на децата от училище с фокус върху подобряване участието и ученето в училище, повишаване на броя ученици  в училището, модернизация на учебния процес и изграждане умения за работа в малки групи. Развитие на воденето  на диалог и обсъждане на мнения и предложения, усъвършенстване комуникативните умения, и  на функционалната грамотност.

Учебна програма „Аз, природата и математиката“ за III клас  –  тук.

Учебна програма „Аз, природата и математиката“ за V клас  –  тук.