Изпити 2023/2024 година

  • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 7, 8, 9, 10 и 11 клас 2023 /2024 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5 и 6 клас 2023 /2024 год. – юнска сесия. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2023 /2024 год. – юнска сесия. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2023 /2024 год. – февруарска сесия. – отвори файла (.pdf)

Изпити (архив)