Изпити

Изпити – 2018 год.

 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение –  юнска сесия 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение – февруарска сесия 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)

Изпити – 2017 год.

 • График за провеждане на контролни и класни – 2017 – 2018год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации през първи срок за 2017 – 2018 год.pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение. /Октомврийска сесия 2017г/pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5, 6, 7, 9 клас /Септемврийска сесия 2017г/.  отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5, 6, 7, 8 клас /Юнска сесия 2017г/.pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелно обучение /Юнска сесия 2017г/.pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение /Февруарска сесия 2017г/.pdf отвори файла (.pdf)

Изпити – 2016 год.

 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение.pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на септемврийска сесия 2016г. за промяна на оценката за 5, 6, 7 и 9 клас. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на юнска сесия 2016/2017г. за ученици на самостоятелно обучение. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на февруарска сесия 2016/2017г. за ученици на самостоятелно обучение. – pdf отвори файла (.pdf)

Изпити – 2015 год.

 • График за провеждане на октомврийска сесия 2015/2016г. за ученици на самостоятелно обучение.  отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на септемврийска поправителна сесия 2014/2015г. за ученици от 5, 6, 7, 8, 10, 11 клас.  отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на юнска поправителна сесия 2014/2015г. за ученици от 5, 6, 7, 8 клас.  отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелно обучение – юнска сесия 2014/2015г.  отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелно обучение – февруарска сесия 2014/2015г.– pdf отвори файла (.pdf)

Изпити – 2014 год.

 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелно обучение – октомврийска сесия 2014/2015г.  отвори файла (.docx)
 • График за провеждане на изпити на учениците – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ на учебната 2013-2014г. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на учениците на самостоятелна форма на обучение ЮНСКА СЕСИЯ на учебната 2013-2014г. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на учениците ОТ ІV КЛАС на самостоятелна форма на обучение ЮНСКА СЕСИЯ на учебната 2013-2014г. – pdf отвори файла (.pdf)
 • За вас седмокласници! – От 07.05 до 13.05.2014 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците от 69 СОУ „Димитър Маринов”Заявленията се приемат с входящ номер в канцеларията на училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас от 07.05 до 13.05.2014 г. и се предават от представител на училището от 07.05 до 13.05.2013 г. до 17.30 часа в стая 510 на РИО – София-град.Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса – 6 лв. по следната сметка на РИО – София-град:
  BG57UBBS80023106075808
  BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
  ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.
  Таксата се внася за всеки отделен изпит – проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс.
  При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.
 • Зрелостни изпити:
  • Български език и литература – 21.05.2014г., начало 8.00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 23.05.2014г., начало 8.00 ч.
 • График на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение Февруарска сесия 2013-2014г. – pdf отвори файла (.pdf)