Новини

 
   • Обучение на преподаватели от 69 Средно училище „Димитър Маринов” по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Дейност 1 Тематично направление 18-001-001: Иновативни методи в преподаването, тема: “Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специфичен софтуер”.

1234

   • Бъдещите първокласници от 96 ОДЗ “Росна китка” бяха поздравени от учениците на 69 СУ “Димитър Маринов” за Коледа!

1234

   • На 10.11.2018 г. ученици от 69 СУ  заеха 7 призови места и 2-ро място “отборно момичета” на турнира по бадминтон “Златното перце”, в зала “Европа” – гр. София.

1234

   • На 19.10.2018 г. учениците от 8 клас на 69 СУ “Димитър Маринов” взеха активно участие в обучение по проект “Да поговорим”, финансиран  от програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г. , проведено от  екип на Фондация “Инициатива за здраве”.

1o2o3o4o

   • Открит урок по Информационни технологии – На 04.05.2018 г. с учениците от 5 а клас, в час по информационни технологии, се проведе открит урок на тема „Дебат за и против компютрите и Интернет”. Класът бе разделен на два отбора. Всеки от тях изложи своята теза с помощта на презентация с хиперлинкове към полезни сайтове и опасностите, които дебнат в мрежата, видео и звукови ефекти.  Учениците също така запознаха по атрактивен и нетрадиционен начин гостите и  връстниците си с  Нетикет – правила за безопасно сърфиране в Интернет пространството. Бяха връчени и грамоти.

1s2s3s4s

   • Спортен полуден, посветен на футбола – ученици се включиха в кампанията The boll 2018 – one boll – one world. В рамките на 4 месеца една футболна топка обикаля 15 страни, като с нея играят ученици от различни градове. Децата от 69 СУ участваха в турнир в духа на честната и толерантна игра. Всеки участник имаше възможност да се подпише на топката.

IMG_1409IMG_1528IMG_1618IMG_1876

   • Във връзка с Националната кампания ,,Походът на книгите“ на 18. април в 69 СУ се проведе среща на петокласниците с Ирена Иванова ( Рене Карабаш) – поет, актриса, драматург, режисьор. Срещата беше вълнуваща и интересна, а учениците имаха възможност да изиграят пиесата ,,Неделя“ на Жан-Мишел Риб. В ролята на актьори и под ръководството на младата поетеса, учениците разбраха колко увлекателно и същевременно отговорно изкуство е театърът. Ирена Иванова отговори на всички въпроси, вълнуващи петокласниците, а на раздяла разкри тайната на успеха за всеки амбициозен човек, а именно – да четат книги..

1234

   • Среща с актьора Стефан Щерев на учениците от 5 а клас, с класен ръководител Малина Милева.

1234

   • На 30.11.2016 г. в 69 СУ „Димитър Маринов“, в 5 а  клас, беше проведена открита педагогическа практика по география и икономика, с преподавател  г-жа  Валентина Стоянова. Присъстваха преподаватели от столични училища, старши експерт от РИО – г-жа Румяна  Вангелова, зам. кмет на район „Искър“ – д-р инж. Петър Моллов, началник отдел ОКСД  – Милена Хаджийска и гл. експерт Иванка Спасова.Урокът беше на тема „Водите на сушата“.  Проведен на високо педагогическо ниво в стройна логическа последователност. Беше показан висок професионализъм, демонстрирани разнообразни педагогически похвати и съвременни иновативни технологии.Учителката успя да събуди интерес в децата и да постигне висока активност и участие при обсъждане на изучавания материал. Учениците отговаряха на въпроси, показваха по географски карти и атласи, разчитаха хидрограми, сравняваха водите между континенти, решаваха тестове и задачи поставени от преподавателя.Показаното беше добър пример за младите учители и присъстващите колеги.

1234