Прием

 

2018 година

Правила за прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2018/19 година – Adobe_PDF_icon1 отвори файла (.pdf)

Заявление по образец на училището 2018/19 година – отвори файла (.docx)

Райониране за първи клас за 2018/19 година – Adobe_PDF_icon1 отвори файла (.pdf)

График на дейности за прием на ученици в първи клас за 2018/19 година Adobe_PDF_icon1 отвори файла (.pdf)

Заповед за прием на ученици в първи клас за 2018/19 година Adobe_PDF_icon1 отвори файла (.pdf)

 • Прием след 7 клас за учебната 2018/19 година

2017 година

2016 година

 • Записвания за подготвителна група в 69 СОУ

Необходими документи:

 1. Заявление за постъпване в подготвителна група  –   отвори файла (.doc)

2015 година

 •  Прием на първокласници за учебната 2015/16 година

От 04 февруари 2015 година  започва приема на заявления за постъпване в първи клас на 69 СОУ „Димитър Маринов”  за учебната 2015 – 2016 година.  Заявленията се подават от родителите в канцеларията или помощник дирекцията – етаж 2 от 8.00 до 16.30 ч всеки ден.

От тази година единствено в 69 СОУ „Димитър Маринов” в район „Искър” учениците от първи клас ще имат  възможност да изучават народни  танци и музика – хореография в часовете по задължително избираем предмет. Освен задължителните учебни предмети се предлага и обучение по задължително избираеми предмети по: български език и литература,  английски език, математика. Групите се формират в зависимост от желанията на учениците. Свободно избираеми предмети: народни танци, вокална група, художествено слово, „Карате клуб”, футболен клуб „Том и Джери”. Училището работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Успех и има формирани 16 групи за извънкласни дейности: „Етнография”, „Арт клуб”, „Пътешественик”, „Да успяваме заедно”, „ Арт студио” и много други. Изнасяне на съвместни уроци с издателство „Фют” и клуб „Роботика”. Учениците много добре се справят и  с програмата „Енвижън” за изнасяне на интерактивни уроци – един компютър много мишки. Провеждат се екскурзии, зелени училища, организира се лятно училище през месец юни за учениците от първи клас. За всички християнски празници се организират базари с произведения, изработени от учениците. Всички ученици имат безплатна застраховка, безплатни учебници от І до VІІ клас, безплатна закуска от І до ІV клас, столово хранене в училище, два пъти в седмицата плод или зеленчук по програма на фонд „Земеделие”. Училището разполага с много добра материална база: 3 компютърни кабинета, стая за занимания по интереси и игри за учениците от начален етап, актова зала, кабинети с мултимедия за уроците по програмата „Енвижън”, библиотека, лекарски кабинет, бюфет.

Целодневно обучение за учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV класове от 08.20 до 18.00 часа.

 

– Записвания за І ви клас до 29 май 2015 г.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец на училището –   отвори файла (.doc)
  2. Копие от акта за раждане на детето
  3. Удостоверение за завършена подготвителна група /след издаването му през м. май/

Останалата информация и критериите за прием ще бъдат публикувани на сайта през м. февруари 2015 г.

 

– Записвания за подготвителна група в 69 СОУ.

Необходими документи:

 1. Заявление за постъпване в подготвителна група  –   отвори файла (.doc)