Прием в 1 клас

За учебната 2024/2025 година училището ще приеме три паралелки в първи клас. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Учениците ще изучават избираеми учебни часове по:

  • Български език
  • Английски език
  • Информационни технологии

За учебната 2024/2025 година ще предложим извънкласни дейности:

  • Обучение по немски език към Сдружение „Фридрих Шилер“
  • Занимания по футбол с детски футболен клуб „Том и Джери“

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година може да видите на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Необходими документи:

– заявление от системата;

– копие от акт за раждане на детето;

– оригинал от удостоверение за завършен подготвителен клас или група;

– всички необходими документи, удостоверяващи допълнителни точки при класирането – решение от ТЕЛК, социален статус.