Прием в 5 клас

Прием на ученици в пети клас за учебната 2024/2025 година

За учениците в пети клас училището предлага две паралелки с изучаване на иновативен учебен предмет “Аз, природата и математиката”.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 5. КЛАС

STEM паралелка с разширено изучаване на:
  • Математика
  • Човекът и природата
  • Информационни технологии
STEАM паралелка с разширено изучаване на:
  • Математика
  • Човекът и природата
  • Изобразително изкуство
  • В пети клас се изучава иновативният учебен предмет „Аз, природата и математиката“, интегриращ знания и умения от предметите човекът и природата, математика, география и икономика, информационни технологии
  • Целодневна организация на обучение от 08.00 до 18.00 часа