Прием след 7 клас

 
Внимание – Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., моля да информирате родителите на учениците от VII
клас в повереното Ви училище, че сайтът на който могат да подават
онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който
учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg,
като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и
съща система. Независимо през кой сайт родителите ще подадат заявлението за
кандидатстване, то ще бъде прието.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Прием на ученици след седми клас за учебната 2019/20 година


 • График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 год. – отвори файла (.pdf)

За учениците след седми клас училището предлага една паралелка с профил “Икономическо развитие” с  разширено  изучаване на английски език.

Срок на обучение – първи  гимназиален етап – 3 години; Втори гимназиален етап – 2 години.

Кандидатстване чрез изпити – национално външно оценяване  по БЕЛ и матеамтика.

 • Балообразуване: Удваяване на резултата от изпитите на националното външно оценяване по БЕЛ и математика.
 • Удвояване на оценката по  БЕЛ, утрояване на оценката по география и икономика  и оценката по математика   от свидетелството за завършено основно образование.
 • Оценките от изпитите и от свидетелството за основно образование се превръщат в точки по определена скала.
 • Максимален брой точки – 500.
 • Профилиращи предмети: БЕЛ, география и икономика  и информационни технологии.

Скала по чл 9 ал 10 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 1. отличен 6 се приравнява на 50 точки.
 2. много добър 5 се приравнява на 39 точки.
 3. добър 4 се приравнява на 26 точки.
 4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
 5. слаб 2 се приравнява на 0 точки.