Профил на купувача

 

  • Обява за конкурс за изпълнители на извънкласни форми в 69. СУ “Димитър Маринов” за учебната 2023/2024год. pdf отвори файла (.pdf)
  • Поради непостъпили оферти за следните извънкласни дейности срокът за подаване на оферти се удължава с пет работни дни, считано от 28.03.2023год. pdf отвори файла (.pdf)
  • Протокол за постъпили оферти и заповед за извънкласни дейности. pdf отвори файла (.pdf)