Обществен съвет на 69 СУ

Състав:

  • Председател – Калин Лъчезаров Димитров.
  • Членове:
  1. Кета Радилова – представител на район „Искър“.
  2. Валентина Загорска.
  3. Ваня Илиевска – секретар.
  4. Петя Масларова.
  5. Диана Енева.
  • Резервен член: Моника Иванова.