Обществен съвет на 69 СУ

Състав:

  • Председател – Калин Лъчезаров Димитров.
  • Членове:
  1. Кета Радилова – представител на район „Искър“.
  2. Мария Ковачева – секретар.
  3. Петя Масларова.
  4. Диана Енева.