Съвет 69 СУ

 

Обществен съвет на 69 СУ

Състав:

  • Председател – Василена Александрова Янчева – родител на ученик от 2а  клас.
  • Членове:
  1. Иванка Владимирова Спасова – представител на район „Искър“.
  2. Дора Иванова Терзиева – Отузбирова – родител на ученик от 6а  клас.
  3. Калин Лъчезаров Димитров – родител на ученик от 3б клас.
  4. Стефан Иванов Иванов – родител на ученик от 1а клас.