STEM урок „ Жизнени процеси при човека“

Предмет: Човекът и природата

Преподавател: Виктория Спасова

Учениците от 5а клас изучават жизнените процеси при човека – хранене, дишане, отделяне.

  • Храненето е основен жизнен процес, който включва приемането на храна, нейното смилане, всмукване и изхвърляне на непотребните вещества.
  • Дишането е жизнен процес, който включва приемането на кислород от въздуха и отделянето на въглероден диоксид.
  • Отделянето е основен жизнен процес, при който от тялото се изхвърлят непотребни продукти.
ЗАДАЧА: Нарисувайте и изрежете от хартия модели на органите на храносмилателна, дихателна и отделителна система. Подредете и залепете моделите на съответните места върху очертанията на човешкото тяло.

Умения на учениците: Необходимо е учениците да приложат знанията си
за органи на отделните системи, да съобразят последователност, големина и местоположение.

Необходими са: памет, въображение, знание, пространствено мислене, фантазия и чувство за естетика.

С тази тема насочваме вниманието на учениците към професията ЛЕКАР!

Ето и резултатите от изпълнената задача!