Вътрешни правила за обществени поръчки

  1. Вътрешни правила за провеждане на обществена поръчка и за поддържането на профила на купувача.