Други

  • Отчет по закона за достъп до обществена информация за 2019 г. – отвори файла (.pdf)
  • Съобщение за поверителност на личните данни на децата. – отвори файла (.pdf)
  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др. – отвори файла (.pdf)
  • Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции. – отвори файла (.pdf)
  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации. – word-icon отвори файла (.doc)