„Зелени иновации“

На 11.06.2021 г. в STEM лабораторията при 69 СУ „Димитър Маринов“ се проведе среща – дискусия на тема „Зелени иновации“.

Г-н Костадин Андонов – експерт иновации и образование във WWF България, партньори на училището по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, запозна учениците с историята и програмите по които работи организацията в България и по света. В дискусията взеха участие ученици от пети седми и осми клас.