Обедно хранене

СЪОБЩЕНИЕ!
Купони за хранене ще се продават всеки петък от 7.30 часа до 8.30 часа на входа. Цена на купона – 4,50 лв.