История

Patron

ДИМИТЪР МАРИНОВ – /14.10.1846 – 10.01.1940/
Първият ученик на Пишурката.
Учи медицина в Цариград
и в семинарията в Белград.

Завършва с отличен класическата гимназия в Белград.
Учител е в Ломската гимназия,
после става окръжен управител на града,
 отива директор на Русенската мъжка гимназия,
 след което става директор на
 Софийската девическа гимназия.

От 1895 г.е директор на Народната библиотека,
а през 1906 г.става директор на новосъздадения
Етнографски музей.
Големият българин умира на 10 януари 1940 г.