История

Patron

ДИМИТЪР МАРИНОВ – /14.10.1846 – 10.01.1940/
Първият ученик на Пишурката.
Учи медицина в Цариград
и в семинарията в Белград.

Завършва с отличен класическата гимназия в Белград.
Учител е в Ломската гимназия,
после става окръжен управител на града,
 отива директор на Русенската мъжка гимназия,
 след което става директор на
 Софийската девическа гимназия.

От 1895 г.е директор на Народната библиотека,
а през 1906 г.става директор на новосъздадения
Етнографски музей.
Големият българин умира на 10 януари 1940 г.

 

– 69 Средно училище „Димитър Маринов” се намира в ж.к. Дружба 1, район „Искър”. Утвърдено столично училище, една от трите гимназии в района. Обучава ученици от 1 до 12 клас. Училището предлага съвременна и обновяваща се материална база. Ресурсен учител и специализиран кабинет за деца със специални образователни потребности. Стая за игри за учениците от начален етап. Медицинско лице, библиотека, два физкултурни салона, три компютърни кабинета, бюфет, кетърингово хранене за учениците от начален етап на целодневно обучение, площадка по БДП в двора на училището, видео наблюдение и охрана. Училището предлага много и разнообразни извънкласни форми. Организират се занимания по футбол, карате, народни танци, вокална група, обучение за оказване на първа помощ, участия в олимпиади, състезания, конкурси на регионално, областно и национално ниво, участие в различни европейски проекти и програми.