Новини

 • На 11.06.2021 г. в STEM лабораторията при 69 СУ „Димитър Маринов“
  се проведе среща – дискусия на тема „Зелени иновации“. Господин Костадин Андонов – експерт иновации и образование във WWF България, партньори на училището по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, запозна учениците с историята и програмите по които работи организацията в България и по света. В дискусията взеха участие ученици от пети седми и осми клас.

 • На 16.04.2019 год. учениците от 7 клас на 69 СУ се срещнаха с известния волейболист Евгени Иванов, който им прочетe любимата си приказка ,,Дивите лебеди“. Посещението е свързано с осмото издание на “Походът на книгите” – кампанията, която насърчава интереса на децата към четенето и книгите и се провежда от 2 до 23 април 2019г. Учениците с интерес слушаха, а след това и коментираха най-важното, което са разбрали от текста. Срещата завърши с раздаване на автографи, снимки и интересни въпроси за спортната кариера на волейболиста.

 • На 18.03.2019 г. ученици от 69 СУ участваха в районен между училищен иновационен лагер под мотото ,,Гласът на децата в Дружба“, който се проведе в 108  СУ ,,Никола Беловеждов“. Иновационният лагер е създаден по формат на организацията  ,,Джуниър Ачийвмънт“- България.Участниците бяха разпределени в различни отбори и работиха четири астрономически часа по зададен казус, свързан с мотивацията за учене. Екипите се подпомагаха от ментори-учители, ученици от 12 клас и представители на ,,Джуниър Ачийвмънт“.След представянето на презентациите журито определи първите три места, като Диана Димова от 7 клас бе наградена в отбора, заел второ място, а Борис Кирилов от 6 клас бе награден в отбора, заел трето място. Останалите участници – Симона Колева, Радостин Чалакутев от 7 клас и Виктор от 6 клас също бяха наградени с грамоти.Инициативата затвърди у децата нагласата, че училището е среда, в която ръка за ръка вървят толерантността, творчеството, споделянето на идеи и мнения, както и провокира интерес към нетрадиционния процес на учене.

123

 • На 19.02.2019 г.  ученици от 1 и 2 клас на 69 СУ посетиха Националният военно – исторически музей  и проведоха урок на тема „ Васил Левски – вчера и днес“.  Урокът беше осъществен по проект на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“.

1234

 • Обучение на преподаватели от 69 Средно училище „Димитър Маринов” по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., Дейност 1 Тематично направление 18-001-001: Иновативни методи в преподаването, тема: “Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специфичен софтуер”.

1234

 • На 10.11.2018 г. ученици от 69 СУ  заеха 7 призови места и 2-ро място “отборно момичета” на турнира по бадминтон “Златното перце”, в зала “Европа” – гр. София.

1234

 • На 19.10.2018 г. учениците от 8 клас на 69 СУ “Димитър Маринов” взеха активно участие в обучение по проект “Да поговорим”, финансиран  от програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на «София – Европейска столица на спорта през 2018 г. , проведено от  екип на Фондация “Инициатива за здраве”.

1o2o3o4o

 • Открит урок по Информационни технологии – На 04.05.2018 г. с учениците от 5 а клас, в час по информационни технологии, се проведе открит урок на тема „Дебат за и против компютрите и Интернет”. Класът бе разделен на два отбора. Всеки от тях изложи своята теза с помощта на презентация с хиперлинкове към полезни сайтове и опасностите, които дебнат в мрежата, видео и звукови ефекти.  Учениците също така запознаха по атрактивен и нетрадиционен начин гостите и  връстниците си с  Нетикет – правила за безопасно сърфиране в Интернет пространството. Бяха връчени и грамоти.

1s2s3s4s

 • Спортен полуден, посветен на футбола – ученици се включиха в кампанията The boll 2018 – one boll – one world. В рамките на 4 месеца една футболна топка обикаля 15 страни, като с нея играят ученици от различни градове. Децата от 69 СУ участваха в турнир в духа на честната и толерантна игра. Всеки участник имаше възможност да се подпише на топката.

IMG_1409IMG_1528IMG_1618IMG_1876