Прием след 7 клас

Прием на ученици след седми клас за учебната 2020/21 година


 • График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2020/2021 год. – отвори файла (.pdf)

За учениците след седми клас училището предлага една паралелка с профил “Икономическо развитие” с  разширено  изучаване на английски език.

Срок на обучение – първи  гимназиален етап – 3 години; Втори гимназиален етап – 2 години.

Кандидатстване чрез изпити – национално външно оценяване  по БЕЛ и матеамтика.

 • Балообразуване: Удваяване на резултата от изпитите на националното външно оценяване по БЕЛ и математика.
 • Удвояване на оценката по  БЕЛ, утрояване на оценката по география и икономика  и оценката по математика   от свидетелството за завършено основно образование.
 • Оценките от изпитите и от свидетелството за основно образование се превръщат в точки по определена скала.
 • Максимален брой точки – 500.
 • Профилиращи предмети: БЕЛ, география и икономика  и информационни технологии.

Скала по чл 9 ал 10 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 1. отличен 6 се приравнява на 50 точки.
 2. много добър 5 се приравнява на 39 точки.
 3. добър 4 се приравнява на 26 точки.
 4. среден 3 се приравнява на 15 точки.
 5. слаб 2 се приравнява на 0 точки.