Прием в 8 клас

Прием на ученици след седми клас за учебната 2024/2025 година

За учениците след седми клас училището предлага една паралелка с профил “Икономическо развитие”.

ПРОФИЛ “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
  • Разширено изучаване на английски език
  • Втори чужд език – Немски
  • Профилиращи предмети – География и икономика, Английски език
  • График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас – отвори файла (.pdf)
  • Информация за кандидат гимназисти и техните родители – отвори файла (.pdf)