Родителски срещи

  • На 11.06.2014 г. /сряда/ от 18.00 часа  ще се проведе Родителска Среща за родителите на бъдещите първокласници.
  • На 11.12.2013 г. /сряда/ от 18.00 часа  ще се проведат родителски срещи в класните стаи.
  • На 23.09.2013 г. /понеделник/ от 18.30 часа  ще се проведат родителски срещи в класните стаи.