Родителска среща 12.09.2023 г.

На вниманието на родителите на ученици от I до XII клас!

Екипът на 69. СУ “Димитър Маринов” организира родителски срещи преди началото на учебната година за учениците от първи до дванадесети клас.
На 12.09.2023 г. от 18:00 часа, по класове