Вътрешни правила за обществени поръчки

 
  1. Вътрешни правила за провеждане на обществена поръчка и за поддържането на профила на купувача.

Вътрешни правила. – отвори файла (.pdf)