Приключили покани и процедури

  1. Поръчка по чл. 90 от ЗОП за доставка на учебници и учебни помагала за ПГИ и ученици от 1 – 7 клас.

Подписани договори: