Екип

Име, презиме, фамилия Длъжност Професионална квалификационна степен
Теодора Лалева Гочева Директор, старши учител по Биология и ЗО III ПКС
Валентина Миланова Стоянова ЗД АСД, старши учител по География и икономика I ПКС
Красимира Георгиева Тотева Ресурсен учител
Мария Василева Стоянова-Калдъшева Учител Подготвителна група
Иванка Емилова Казакова Педагогически съветник V ПКС
Петранка Василева Лазарова Старши начален учител, класен ръководител на 4 а клас V ПКС
Пепа Богомилова Димитрова Старши начален учител, класен ръководител на 4 б клас
Петя Петкова Николова Старши начален учител, класен ръководител на 1 а клас IV ПКС
Милена Събова Нейчева Старши начален учител, класен ръководител на 1 а клас V ПКС
Галина Йорданова Славкова Старши начален учител, класен ръководител на 2 а клас III ПКС
Емилия Георгиева Трайкова Старши учител по Математика, класен ръководител на 9 а клас
Петя Георгиева Масларова Учител по Математика
Соня Иванова Петкова Старши начален учител, класен ръководител на 3 а клас IV ПКС
Силвия Велиславова Костадинова Учител по Английски език начален етап, учител по География и икономика, класен ръководител на 5 а клас V ПКС
Весела Тодорова Мечева Учител по Английски език, класен ръководител на 12 а клас
Румяна Александрова Колева Старши учител в ЦДО, учител по Технологии и предприемачество II ПКС
Димитър Емилов Йорданов Учител по История и цивилизаци
Ваня Венциславова Гоцева Учител в ЦДО V ПКС
Розалина Горанова Дамянова Учител в ЦДО
Деян Руменов Бозаджиев Учител по Български език и литература
Малина Венелинова Милева Старши учител по Български език и литература, класен ръководител на 6 а клас III ПКС
Галина Димитрова Бежанова Старши учител по Български език и литература
Снежина Борисова Вучоглавска Старши учител по Английски език, класен ръководител на 8 а клас
Стойка Василева Иванова Старши учител по Информационни технологии IV ПКС
Виктория Йорданова Спасова Старши учител по Химия и ООС, Физика и астрономия, класен ръководител на 11 а клас IV ПКС
Галина Христова Иванова Старши учител по Биология и ЗО, класен ръководител на 7 а клас V ПКС
Димитър Валентинов Стоилов Старши учител по Музика, класен ръководител на 10 а клас
Валентина Йорданова Ковачева Старши учител по ФВС V ПКС
Лилиян Тенев Михайлов Учител по ФВС, класен ръководител на 5 б клас
Милена Христова Колева Учител по Изобразително изкуство
Филип Йорданов Попов Хореограф, старши учител БДП V ПКС
Ирина Иванова Манова Учител по Английски език
Петър Митев Димитров Учител по Философия