Екип

Име, презиме, фамилия Длъжност Професионална квалификационна степен
1.
Теодора Лалева Гочева Директор, старши учител  биология и ЗО III ПКС
2.       
Искра Стефанова Николова ЗД УД, старши учител  География и икономика II ПКС
3.    
Валентина Миланова Стоянова ЗД АСД, старши учител  География и икономика I ПКС
4. Десислава Траянова Николова Старши ресурсен учител V ПКС
5. Йорданка Димитрова Костова                Педагогически съветник  
6.    
Петранка Василева Лазарова Старши начален учител, класен ръководител, 1 а клас V ПКС
7. Пепа Богомилова Димитрова Старши начален учител, класен ръководител 1 б клас  
8.    
Петя Петкова Николова Старши начален учител, класен ръководител 2 а клас V ПКС
9.   
Милена Събова Нейчева Старши начален учител, класен ръководител 2 б клас V ПКС
10. Галина Йорданова Славкова Старши начален учител, класен ръководител 3 а клас III ПКС
11.  
Антоанета Илиева Цветанова Старши начален учител, класен ръководител 3 б клас  
12.
Соня Иванова Петкова Старши начален учител, класен ръководител 4 а клас IV ПКС
13. Радка Йорданова Петрова Старши начален учител, класен ръководител 4 б клас  
14. Силвия Велиславова  Костадинова Учител АЕ начален етап  
15. Михаела Димитрова Раева Старши учител в ЦДО V ПКС
16. Румяна Александрова Колева Старши учител в ЦДО II ПКС
17. Светлинка Стефанова Генчева Старши учител в ЦДО  
18. Ваня Венциславова Гоцева Учител в ЦДО  
19.
 
Йорданка Димитрова Конашева Учител  в ЦДО  
20. Розалина Горанова Дамянова Учител  в ЦДО  
21.  
Диана Бончева Енева Старши учител БЕЛ, класен ръководител на 9 а клас II ПКС
22. Вероника Яворова Георгиева Учител БЕЛ  
23. 
Снежина Борисова Вучоглавска Старши учител АЕ, класен ръководител 5 а клас  
24. Антония  Венциславова  Любенова Учител АЕ  
25. Верка Асенова Газиева Старши учител математика, класен ръководител на 5 б клас V ПКС
26. 
Емилия Георгиева Трайкова Старши учител математика, класен ръководител на 6 а клас  
27. Стойка Василева Иванова Старши учител ИТ V ПКС
28. Красимира Иванова Калоянова Старши учител история и цивилизации, класен ръководител на 10 а клас II ПКС
29.  
Виктория Йорданова Спасова Старши учител химия и ООС и физика и астрономия, класен ръководител на 8 а клас IV ПКС
30. Галина Христова Иванова Старши учител биология и ЗО  учител в ЦДО  
31. 
Димитър Валентинов Стоилов Старши учител музика, класен ръководител на 7 б клас  
32. Стоянка Благоева Анчева Старши учител ИИ IV ПКС
33.   
Валентина Йорданова Ковачева Старши учител ФКС, класен ръководител на 7 а клас V ПКС
34. Лилиян Тенев Михайлов Учител ФКС  
35.
Филип Йорданов Попов Хореограф