Прием за 1 клас

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

„С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците“ – съобщи зам.кметът доц. д-р Чобанов.

“Системата дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му” – посочи доц. Чобанов.

Критериите за прием остават непроменени. Разработена е онлайн възможност за кандидатстване и записване на първокласниците. От тази пролет чрез системата 168 столични общински училища ще предложат прием на около 12 000 първокласници.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1.Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

От 29 март новата системата ще заработи с новия си дизайн и функционалности, а сега чрез кратко видео всеки желаещ ще има възможност да се запознае с процеса на въвеждане на данни.

Новата система ще бъде пусната на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/ от 29 март.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.
От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

Прием в първи клас през 2019 година

 

ПАРАЛЕЛКИ УЧЕНИЦИ:
Три паралелки общо 66 ученици, с целодневно обучение / 8.20 ч. – 18.00 ч. /
Училището предлага:
• Обучение само сутрин.
• Целодневно обучение.
• Обучение по чужди езици – английски от първи клас.
• Разширено обучение по български език.
• Разширено обучение по математика.
• Допълнителни занимания по народни танци и компютърно моделиране.
• Спортни занимани по избор.
На родителите:
• Екипи от учител, възпитател /учител ЦДО/.
• Педагогически съветник и ресурсен учител.
• Солидна топлофицирана сграда, уютни класни стаи.
• Градинка, двор и два физкултурни салона.
• Охрана, денонощно видеонаблюдение в сградата и в двора на училището.
• Бюфет и стол, медицински кабинет.
• Библиотека, компютърен кабинет.
Необходими документи за записване:
• Заявление за записване (по образец на Столична община).
• Акт за раждане на детето.
• Лична карта на родителя.
• Удостоверение за адрес на родителя.
• Удостоверение за завършена подготвителна група след 31.05.2019г.

Подаване на документи: от 15.04.2019г. до 31.05.2019г.

Родителски срещи: 11.06.2019г. от 17.30 ч. и  04.09.2019г. от 17.30 ч.