Прием в 1 клас

За учебната 2023/2024 година училището ще приеме три паралелки в първи клас. За всяка паралелка се формира група за целодневна организация. Обучението се провежда от 08.00 до 18.00 часа.

Учениците ще изучават избираеми учебни часове по:

  • български език
  • английски език
  • народни танци

За учебната 2023/2024 година ще предложим извънкласни дейности:

  • за обучение по немски език към сдружение „Шилер“
  • занимания по футбол с детски футболен клуб „Том и Джери“.

Кандидатстването за първи клас се извършва онлайн на адрес:

https://kg.sofia.bg

Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година може да видите на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Необходими документи:

– заявление от системата,

– копие от акт за раждане на детето,

– оригинал от удостоверение за завършен подготвителен клас или група,

– всички необходими документи, удостоверяващи допълнителни точки при класирането – решение от ТЕЛК, социален статус.