“Световен ден на водата” в 69. СУ

Денят на водата се отбелязва по целия свят, за да се повиши осведомеността за значението на водата за човечеството и екосистемата. Всяка година, 22 март ни припомня защо водата е толкова ценен ресурс и как всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво управление.

69. СУ демонстрира своето ангажирано отношение към опазването на водните ресурси и околната среда като цяло. Денят на водата е едно от най-значимите събития в училищния календар, което обединява ученици, учители и родители. На 22 март 2024 г. в училище се проведоха серия от образователни активности, които подчертаха значението на водата за живота на планетата. Чрез лекции, презентации и интерактивни дискусии, учениците бяха запознати с различните аспекти на водата – от нейната роля в екосистемите до влиянието на климатичните промени върху водните ресурси.

Световният ден на водата беше повод за събиране и вдъхновяване на цялото училищно общество да се ангажира със защитата на този жизнено важен ресурс. Чрез образование, практически дейности и сътрудничество, училището демонстрира ангажимента си към опазването на водата и призовава всички да се присъединят към усилията за нейното устойчиво управление.