Графици

2021/2022 год.

   • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График по спортни дейности за първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2021 /2022 год. – октомврийска сесия. pdf отвори файла (.pdf)

 
2020/2021 год.

   • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2020 /2021год. – юнска сесия. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2020 /2021год. – януарска сесия. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График по спортни дейности за втори срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за хранене на учениците в столовата. pdf отвори файла (.pdf)

 

   • График за провеждане на консултации с ученици 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на факултативни учебни часове по народни танци за първи срок 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за провеждане на втори час на класа и консултации с родители 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за разпределение на учебните часове по спортни дейности 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за доставка на мед по схема “Училищен плод” 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за доставка на продукти по схема “Училищно мляко” 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)
   • График за доставка на продукти по схема “Училищен плод” 2020 /2021год. pdf отвори файла (.pdf)

 

2016/2020 год.

  • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелна форма на обучение, януарска сесия 2019 /2020год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с родители през първия учебен срок на учебната 2019 /2020год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първия учебен срок на учебната 2019 /2020год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на изпити за определяне на годишните оценки по предмети на ученици на самостоятелна форма на обучение, юнска сесия на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на родителски срещи през учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на  ученици на самостоятелна форма на обучение – януарска сесия  на 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи за учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График на факултативни часове и часовете по СИП първи срок на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График на факултативните часове по народни танци и часове по СИП – народни танци и хореография за първи срок на учебната 2018 /2019год. pdf отвори файла (.pdf)
  • Национално външно оценяване на учебната 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи на учебната 2017 /2018год. /втори срок/ pdf отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2017 /2018год. pdf отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи през учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи през втори срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за контролни и класни работи през първи срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)
  • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2016/2017 год. – отвори файла (.pdf)