Графици

2022/2023 год.

 • График за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение 2022 /2023год. Сесия Юни- Юли – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на приравнителни изпити на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение, през юни 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График “Ваканция” за учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през първи срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за етажно дежурство през първи срок на 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за втори срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за първи срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове по народни танци за първи срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2022 /2023год. – pdf отвори файла (.pdf)

2021/2022 год.

 • График “Ваканция” за учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през втори срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за етажно дежурство през втори срок на 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за втори срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за втори срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през втори срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2021 /2022год. – февруарска сесия. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за контролни и класни работи за първи срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации с ученици през първи срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на факултативни учебни часове за първи срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на час на класа и втори час на класа от класните ръководители през първи срок на учебната 2021 /2022год. pdf отвори файла (.pdf)
 • График по спортни дейности за първи срок на учебната 2021 /2022год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти, по схема “Училищен плод”. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти, по схема “Училищен мед”. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за доставка на продукти, по схема “Училищно мляко”. – pdf отвори файла (.pdf)