Изпити

Изпити – 2022/23 год.
 • Заповед за изпити за срочна оценка. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2022 /2023 год. – февруарска сесия. – pdf отвори файла (.pdf)
Изпити – 2018 год.
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение –  юнска сесия 2017 /2018год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение – февруарска сесия 2017 /2018год. – pdf отвори файла (.pdf)
Изпити – 2017 год.
 • График за провеждане на контролни и класни – 2017 – 2018год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на консултации през първи срок за 2017 – 2018 год. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение. /Октомврийска сесия 2017г/- pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5, 6, 7, 9 клас /Септемврийска сесия 2017г/. –   отвори файла (.doc)
 • График за провеждане на поправителна сесия за ученици от 5, 6, 7, 8 клас /Юнска сесия 2017г/. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелно обучение /Юнска сесия 2017г/. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение /Февруарска сесия 2017г/. – pdf отвори файла (.pdf)
Изпити – 2016 год.
 • График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки по предмети на ученици на самостоятелно обучение. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на септемврийска сесия 2016г. за промяна на оценката за 5, 6, 7 и 9 клас. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на юнска сесия 2016/2017г. за ученици на самостоятелно обучение. – pdf отвори файла (.pdf)
 • График за провеждане на февруарска сесия 2016/2017г. за ученици на самостоятелно обучение. – pdf отвори файла (.pdf)