Изпити 2023/2024 година

  • График за провеждане на изпити на ученици на самостоятелна форма на обучение 2023 /2024 год. – февруарска сесия. – отвори файла (.pdf)

Изпити (архив)