Прием след 8 клас

Прием на ученици след завършено основно образование за учебната 2017/18 година


  • График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 год. – отвори файла (.pdf)

За учениците след 8 клас училището предлага една паралелка профил „Технологичен – Туризъм”

Срок на обучение – 4 години

Училището предлага:

  • Посещение на лекции в СУ „Климент Охридски” – геолого-географски факултет.
  • Участие в Българския Географски фестивал.
  • Посещение на „Туризъм експо”.
  • Летен скаутски  лагер.
  • Туристически клуб.
  • Оборудвана фитнес зала.
  • Запознаване с дейността и осигурена практика в туристическа фирма.

Начин на приемане:  по документи

  • Документи за кандидатстване: заявление по образец на училището, оригинал на свидетелството за основно образование.
  • Балообразуващи предмети: български език и литература, география и икономика.

Прием на документи за 2017/2018 учебна  година: от 15.06. 2017 г. до 15.07. 2017 г., в канцеларията на училището от 8.30 – 17.30 ч.

 

Прием на девети клас за учебната 2016/17 година

Заявление за прием в 9-ти клас в 69 СОУ – отвори файла (.doc)

Прием след завършен осми клас – една паралелка профил „Технологичен – Туризъм”.

Срок на обучение – 4 години.

Профилиращи предмети: български език и литература, география и икономика, английски език.

Балообразуващи предмети: български език и литература, география и икономика, английски език.

Начин на приемане по документи.

Документи за кандидатстване: заявление по образец на училището, оригинал на свидетелството за основно образование.

Посещение на лекции в СУ „Климент Охридски” – геолого-географски факултет, участие в ежегоден географски фестивал и сътрудничество с туристическа агенция DELMONDO.

Традиционно сътрудничество с Висш Лесотехнически институт и участие в организираната от тях конференция на Юндола всяка година.

Участие в проект на БЧК – „Модерно е да сме здрави” и в Проект
“Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

Обучението се осъществява в съвременно оборудвани компютърни кабинети с програма ENVISION. Използват се съвременни информационнно – комуникационни технологии и интерактивни техники.