Обществен съвет на 69 СУ

Състав

Председател:

Калин Лъчезаров Димитров

Членове:

    Кета Радилова – представител на район „Искър“
    Ваня Илиевска – секретар
    Моника Бурмова – член
    Валентина Загорска – резервен член
    Петя Масларова – представител 69. СУ