Обществен съвет на 69 СУ

Състав
Председател:

Калин Лъчезаров Димитров.

Членове:

Кета Радилова – представител на район „Искър“.

Валентина Загорска.

Ваня Илиевска – секретар.

Петя Масларова.

Диана Енева.

Резервен член: Моника Иванова.